Wat wij doen

De kernactiviteit van Context Coaching is het op gang brengen van een individueel leerprocees die elke deelnemer ondersteunt in de ontwikkeling van zijn professionaliteit.

context coaching heeft als uitgangspunten:

Managementcoaching wordt zichtbaar in veranderend gedrag met als doel effectie­ver te worden.
Leerprocessen in loopbaancoaching slagen als de coaching deelnemer hiervan het nut en de noodzaak inziet.
Deelnemers en de organisaties waarin zij werken bereik je met teamcoaching door aan te sluiten bij hun belevingswereld en door hun taal te spreken.
Effectieve personal coaching brengt leerprocessen op gang en reduceert verspilling van ener­gie en motivatie.
Iedere coachingsdeelnemer is uniek, hetgeen zich in zijn vraagstukken weerspiegelt. Leerprocessen dienen daarop naadloos aan te sluiten als unieke oplossingen.

context coaching onderscheidt zich door:

Haar ruime ervaring in de zakelijke dienstverlening, de maakindustrie, de zorgsector en het onderwijs
Haar CEDEO erkenning (voor de 3de periode van drie jaar)
Vrijwillig de volledige Ethische Gedrag Code als leidraad voor het professioneel functioneren te hanteren

context coaching hanteert kernwaarden:

Respect 
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder.

Integriteit
Het in korte tijd een vertrouwensrelatie opbouwen en in stand houden lukt alleen zolang de deelnemer weet en aanvoelt dat de coach integer is.

Verantwoordelijkheid 
Door het aangaan van een coachingsrelatie ontstaan verplichtingen die een zwaar beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel.

Professionaliteit 
Coachen is een vak, een professie. Onze opdrachtgevers en deelnemers verwachten deskundigheid op hoog niveau.