Coachvormen

Voor medewerkers of managers die op een bepaald moment ontdekken dat hun persoonlijke effectiviteit achterblijft bij het gewenste of vereiste prestatieniveau en zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de eigen ontwikkeling biedt Context Leerprocessen diverse maatwerk coachtrajecten.
Het versterken of uitbreiden van het sturend vermogen het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden die in de functie, werksituatie of van het werk afgeleide situatie vereist is, kunnen aanleiding zijn voor een managementcoaching of loopbaancoaching traject.
Het instrument wanneer er blokkades in de persoon zélf aanwezig lijken te zijn, een training minder geëigend is, of andere redenen dat minder wenselijk maken.

U werkt in deze managementcoaching of loopbaancoaching intensief en in alle vertrouwelijkheid samen met uw vaste en persoonlijke coach. De coaches van Context hebben een ruim ervaringsveld en zijn gecertificeerd.

Doel van ieder coachprogramma is het zelfinzicht en het gedragsrepertoire te vergroten, zodat meer bewust gedragskeuzes gemaakt worden die beter voldoen in de gegeven situatie en die leiden tot het gewenste resultaat.

Coaching is een professionele manier van begeleiden van leerprocessen van individuen en teams.
Dit leren betreft de werkcontext (persoonlijke invulling van taak, functie, wijze van samenwerken binnen de organisatie).
Die begeleiding is resultaatgericht.
En wel gericht op een dubbel resultaat:
    - Verbetering van de performance in de gestelde doelen
    - Vergroting van de zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) voor het leerproces        dat vormt krijgt in de management- of loopbaancoaching.