Wat zeggen deelnemers over hun ervaring & resultaten

 Ervaring & Resultaten
Coaching stimuleert 'eigen leiderschap' Coaching confronteert
Coaching leert gevoel benoemen Coaching ontwikkelt zelfreflectie
Coaching is vertrouwen ervaren Coaching doorgrond valkuilen
Coaching helpt grenzen stellen Coaching biedt ontmoetingen
Coaching leert emoties tonen
Coaching neem je mee naar huis
Coaching maakt 'zelf-zorgzaam' Coaching is je spiegel
Coaching werkt aan afstand nemen

Coaching stimuleert 'eigen leiderschap'
Goed voor mezelf zorgen is voor mij echter niet een vanzelfsprekendheid. Tijdens het gehele proces kwam sterk naar voren dat ik: gedachtes van anderen invul ten nadele van mezelf, te weinig vertrouwen heb in mijn eigen kunnen en mezelf vaak te kort doe, te hard ben voor mezelf en mijn gedachten te weinig spiegel met anderen. Dit belemmerde mij om "goed voor mezelf te zorgen en dus mijn eigen leiderschap te creëren". Dit maakte mij, in mijn eigen belevingswereld, passief, klein en onbelangrijk.
Naar boven

Coaching leert gevoel benoemen
Een belangrijk aandachtspunt voor mij was om in een gesprek meer mijn gevoel mee te laten doen. Ik was geneigd om alleen de inhoudelijke kant van een gesprek belangrijk te vinden. Tekenen die wijzen op een stroeve communicatie, kan ik wel degelijk herkennen, niet negeren, maar de tijd te geven om op me in te laten werken en er dan ook echt wat mee doen.
Naar boven

Coaching is vertrouwen ervaren
Voornaamste van het coachingstraject is misschien wel het feit dat het voor mij goed is om een vertrouwenspersoon te hebben om van gedachten te wisselen en die de dingen in het juiste perspectief kan plaatsen. Ik kan niet alles zelf oplossen en zal eerder overleg moeten hebben en tijd eisen van andere mensen.
Naar boven

Coaching helpt grenzen stellen
Het was niet altijd makkelijk om grenzen te stellen, om mijn positie te bepalen maar ik doe het nu wel en praat daar ook over met collega's die er ook mee worstelen. Dat gaat me, tot m 'n eigen verbazing en vreugde, goed af. Soms zit ik zelfs even op de stoel van teamcoach maar het grote verschil is dat ik dat ook meteen weet en niet direct het probleem voor de ander ga oplossen.
Naar boven

Coaching toont emoties
Een ander belangrijk punt is het tonen van emoties. Om mezelf te beschermen heb ik mezelf aangeleerd om in gesprekken emoties zoveel mogelijk buiten te sluiten (en trouwens ook in de rest van m'n leven).
Dit had o.a. tot gevolg dat ik me binnen een gesprek alleen maar kon focussen op de inhoud. Mijn gesprekspartner(s) konden slecht inschatten wat ik er nu eigenlijk van vindt. Dit leidde er toe dat mensen om mij heen het idee kregen dat ik er niet echt bij betrokken voelde, en ik zelf kreeg makkelijk het idee dat ik niet begrepen werd.
Naar boven

Coaching maakt 'zelf-zorgzaam'
Bij aanvang van het coachingstraject was mijn verwachting dat ik aan het eind van de sessies exact wist, wat ik in de toekomst zal gaan doen. Ik ben er nu wel achter dat dat een iIIusie is, een niet realistische en ook eigenlijk helemaal geen wenselijke gedachte. Ik moet zelf ontdekken en ontplooien waar mijn toekomst Iigt. "Als IK goed voor mezelf zorg, ontwikkel ik mijn eigen leiderschap".
Naar boven

Coaching werkt aan afstand nemen
Door meer stelling te nemen, vaker ongevraagd advies te geven aan managers en begeleiders, heb ik een positie gekregen waarin ik afstand kan nemen van het probleem. Dat verlost mij van de drang direct alles te willen oplossen; ik kan zelfs iets verkeerd zien gaan waar ik voorheen direct ingreep, het is immers mijn probleem niet. De ander leert immers ook van fouten. Gevolg is dat ik nu ook grenzen stel in wat (ik) kan en wat niet. Als mij nu gevraagd wordt om een mening of advies kan ik daar op antwoorden zonder zelf direct actie te ondernemen en ik merk dat de ander daar op eigen wijze iets mee doet.
Naar boven

Coaching confronteert
Hoe heb ik de coaching ervaren? De coaching heb ik ervaring als leerzaam en zeer effectief. In het begin vooral confronterend en het kostte mij veel energie. Ik heb veel tips en aandachtspunten mee gekregen om te gebruiken en aan te werken. Deze punten heb ik in de praktijk ingebracht en hier heb ik veel aan gehad. Daarnaast gaven de coachingsgesprekken mij zelfvertrouwen en ik heb wel gemerkt dat dit erg belangrijk is. Wanneer je geen zelfvertrouwen hebt, durf je je ook niet te laten horen. Ik denk zelf dat de doelstellingen welke geformuleerd zijn toch grotendeels bereikt zijn. Zeker zijn er nog actiepunten om aan te blijven werken. Ik ben erg blij dat ik dit traject heb gevolgd, want voel me nu een stuk zekerder, sterker en meer gewaardeerd wanneer ik mijn stem laat horen! Naar boven

Coaching ontwikkelt zelfreflectie
Mijn inzichten zijn nu helderder, zijn ook echt van mij en niet gestoeld op meningen van anderen. Ik weet wat mijn sterke en zwakke kanten zijn en wat dit oproept bij mijzelf en mijn omgeving. Zelfreflectie is meer dan ooit een dagelijkse steun. Met mensen werken, hen het beste in zichzelf naar boven laten halen, geeft mij (weer) voldoening. Ten gunste van anderen en mijzelf kan ik beter achterover zitten en de verantwoordelijkheid laten waar die hoort.
Naar boven

Coaching doorgrond valkuilen
Het ontdekken van sterke en zwakke kanten in mijn functie heeft als resultaat gegeven dat ik mijn valkuilen heb leren zien en ze ook als zodanig te bestempelen. Dat was niet makkelijk; de valkuilen vond ik voorheen mijn goede eigenschappen. Ik handel immers vanuit goede intenties en dan doe ik het niet gauw fout, zo vond ik zelf. Dat mijn intenties door een ander wel eens anders kunnen worden geïnterpreteerd is me wel duidelijk geworden.
Naar boven

Coaching biedt ontmoetingen
Ook ben ik aan het denken gezet over hoe ontmoetingen voor mij veiliger kunnen worden, en hoe ik met ruimte omga - ik neem vaak teveel ruimte, die mij dan vervolgens weer verlamt zodat deze niet wordt ingenomen. Als ik me richt op een ding en me daaraan hecht, komt er meer tot stand. Vele gedachten blijven bij mijzelf tot ik ze uitspreek en benoem. Door tijdens denkprocessen mijn gedachten te communiceren, ontstaat een betere afstemming met anderen. Ik ben gaan nadenken over veranderingen, over controle houden, over verantwoordelijkheid nemen, over denken in beperking en of mogelijkheden en over risico's nemen of vermijden.
Naar boven

Coaching neem je mee naar huis
Ik heb de gesprekken thuis doorgenomen en hier in de privésituatie ook mijn voordeel mee gedaan.
Naar boven

Coaching is je spiegel
Mijn coach onderscheidt zich van andere trainingen en trainers. De focus Iigt op gedrag en de invloed/gevolgen voor je omgeving. Mijn coach slaagde erin om mij geregeld aan de hand van een situatie op dat moment mij een spiegel voor te houden. In die spiegel zag ik dat ik bezig was een houding te creëren. Een houding om te voldoen aan verwachting (waarvan ik dacht dat anderen die hadden) en om mezelf te verstoppen. Ik realiseerde mij dat ik eigenlijk mezelf niet was en dat ik zo bezig was om iemand anders te zijn dat ik onvoldoende oog had voor mijn omgeving. Ik had een muur om mij heen gebouwd waardoor ik waardevolle prikkels uit mijn omgeving niet kon oppikken.
Naar boven